1. valk

  valk subst. ~en ~ar ORDLED: valk-en
  Svensk ordbok
 2. rem

  1rem´ subst. ~men ~mar ORDLED: remm-en
  Svensk ordbok
 3. garva

  gar`va verb ~de ~t ORDLED: garv-ar SUBST.: garvande, garvning (till 1); garv (till 2)
  Svensk ordbok
 4. skimmer

  skimm´er subst. skimret ORDLED: skimr-et
  Svensk ordbok
 5. ål

  ål subst. ~en ~ar ORDLED: ål-en
  Svensk ordbok
 6. sting

  sting subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sting-et
  Svensk ordbok
 7. etsa

  et`sa verb ~de ~t ORDLED: ets-ar SUBST.: etsande, etsning
  Svensk ordbok
 8. fåra

  1få`ra subst. ~n fåror ORDLED: får-an
  Svensk ordbok
 9. gadd

  gadd subst. ~en ~ar ORDLED: gadd-en
  Svensk ordbok
 10. läka

  lä`ka verb läkte läkt, pres. läker ORDLED: läk-er SUBST.: läkande, läkning
  Svensk ordbok