1. läka

  lä`ka verb läkte läkt, pres. läker ORDLED: läk-er SUBST.: läkande, läkning
  Svensk ordbok
 2. påse

  på`se subst. ~n påsar ORDLED: pås-en
  Svensk ordbok
 3. vass

  1vass adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. orm

  orm subst. ~en ~ar ORDLED: orm-en
  Svensk ordbok
 5. chock

  chock [ʃåk´] subst. ~en ~er ORDLED: chock-en
  Svensk ordbok
 6. sår

  sår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sår-et
  Svensk ordbok
 7. salva

  sal`va subst. ~n salvor ORDLED: salv-an
  Svensk ordbok
 8. blåsa

  2blå`sa subst. ~n blåsor ORDLED: blås-an
  Svensk ordbok
 9. tänja

  tän`ja verb tänjde tänjt, pres. tänjer ORDLED: tänj-er SUBST.: tänjande, tänjning
  Svensk ordbok
 10. bryna

  bry`na verb brynte brynt, pres. bryner ORDLED: bryn-er SUBST.: brynande, bryning
  Svensk ordbok