1. blå

  blå adj. ~tt, best. f. och plur. ~ el. ~a
  Svensk ordbok
 2. ränta

  rän`ta subst. ~n räntor ORDLED: ränt-an
  Svensk ordbok
 3. streck

  streck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: streck-et
  Svensk ordbok
 4. raka

  1ra`ka verb ~de ~t ORDLED: rak-ar SUBST.: rakande, rakning (till 1)
  Svensk ordbok
 5. fjäll

  fjäll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fjäll-et
  Svensk ordbok
 6. skava

  ska`va verb skavde skavt, pres. skaver ORDLED: skav-er SUBST.: skavande, skavning
  Svensk ordbok
 7. svamp

  svamp subst. ~en ~ar ORDLED: svamp-en
  Svensk ordbok
 8. stick

  2stick subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stick-et
  Svensk ordbok
 9. ömtålig

  öm`tålig adj. ~t ORDLED: öm--tål-ig
  Svensk ordbok
 10. utslag

  u`tslag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut--slag-et
  Svensk ordbok