1. omskärelse

  omskärelse innebär att man med en enkel operation tar bort förhuden, den lösa huden runt ollonet på mannens penis.
 2. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 3. artär

  artär, eller pulsåder, kallas ett blodkärl som leder blod bort från hjärtat.
 4. organsystem

  organsystem är flera organ i kroppen som samarbetar.
 5. normalflora

   normalflora, sammanfattande term för normalt hos människa eller djur påträffade mikrober, i första hand bakterier och mikroskopiska svampar.

 6. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 7. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 8. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 9. organ

  organ är en kroppsdel som har en bestämd form och funktion.

 10. Niger

  Niger, stat i Västafrika.