1. Niger

  Niger, stat i Västafrika.

 2. organ

  organ är en kroppsdel som har en bestämd form och funktion.

 3. isbjörn

  isbjörn, Ursus maritimus (synonym Thalarctos maritimus), art i rovdjursfamiljen björnar.
 4. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 5. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 6. tagghudingar

  tagghudingar, Echinodermata, stam marina djur med ca 6 600 nutida arter i alla hav, varav 80 vid svenska västkusten.
 7. laser

  laser är en apparat som får ljus att gå i takt i en och samma riktning i en smal stråle.
 8. epitelcell

  epitelcell, cell som bygger upp yttäckande och körtelbildande vävnader hos flercelliga djur.
 9. kroppstemperatur

  kroppstemperatur, hos växelvarma djur ungefär samma temperatur som i omgivningen, hos jämnvarma djur konstant, ofta högre än i omgivningen.
 10. sinnesorgan

  sinnesorgan, receptororgan, organ som informerar människans och andra djurs nervsystem om förändringar i den yttre eller inre miljön.