1. proliferation

  proliferation, celldelning med nybildning av likartade celler.
 2. maneter

  maneter, Scyphozoa, klass nässeldjur som har världsvid utbredning i alla hav och som omfattar ca 200 arter i ordningarna bägarmaneter, ringmaneter, skivmaneter, lungmaneter och kubmaneter; kubmaneter får dock numera ofta utgöra en egen klass.
 3. tvål

  tvål, rengöringsmedel i fast form som består av natriumsalter av fettsyror och natriumhydroxid.

 4. Velociraptor

  Velociraptor är ett släkte små rovdinosaurier som levde i Mongoliet och Kina för 84–80 miljoner år sedan.
 5. epitel

  epitel, sammanfattande term för en stor grupp av specialiserade celler hos flercelliga djurarter.
 6. sinnesorgan

  sinnesorgan, receptororgan, organ som informerar människans och andra djurs nervsystem om förändringar i den yttre eller inre miljön.
 7. ultraviolett strålning

  ultraviolett strålning, UV-strålning, elektromagnetisk strålning med våglängd mellan röntgenstrålning och synligt ljus.
 8. baser

  baser är kemiska föreningar som kan ta upp vätejoner (protoner).

 9. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 10. broskfiskar

  broskfiskar, tvärmunnar, Chondrichthyes eller Plagiostomi, klass käkförsedda ryggradsdjur som omfattar de nu levande underklasserna Elasmobranchii (hajar och rockor) och Holocephali (helhuvudfiskar) samt, vanligen, de utdöda Placodermi (pansarhajar).