1. hud

  hud subst. ~en ~ar ORDLED: hud-en
  Svensk ordbok
 2. tunnhudad

  tunn`hudad adj. tunnhudat ORDLED: tunn--hud-ad
  Svensk ordbok
 3. hudkräm

  hu`dkräm subst. ~en ~er ORDLED: hud--kräm-en
  Svensk ordbok
 4. överhud

  ö`verhud subst. ~en ORDLED: över--hud-en
  Svensk ordbok
 5. simhud

  sim`hud subst. ~en ORDLED: sim--hud-en
  Svensk ordbok
 6. tjockhudad

  tjockhudad [çåk`-] adj. tjockhudat ORDLED: tjock--hud-ad
  Svensk ordbok
 7. subkutan

  subkuta´n adj. ~t ORDLED: sub-kut-an
  Svensk ordbok
 8. hudvänlig

  hu`dvänlig adj. ~t ORDLED: hud--vän-lig
  Svensk ordbok
 9. hudömsning

  hu`dömsning subst. ~en ~ar ORDLED: hud--öms-ning-en
  Svensk ordbok
 10. ömhudad

  öm`hudad adj. ömhudat ORDLED: öm--hud-ad
  Svensk ordbok