1. likblånad

  li`kblånad subst. ~en ORDLED: lik--blå-nad-en
  Svensk ordbok
 2. leverfläck

  le`verfläck subst. ~en ~ar ORDLED: lever--fläck-en
  Svensk ordbok
 3. ytterhud

  ytt`erhud subst. ~en ORDLED: ytter--hud-en
  Svensk ordbok
 4. likfläck

  li`kfläck subst. ~en ~ar ORDLED: lik--fläck-en
  Svensk ordbok
 5. uppslaktad

  upp`slaktad adj. uppslaktat ORDLED: upp--slakt-ad
  Svensk ordbok
 6. fotsvamp

  fo`tsvamp subst. ~en ORDLED: fot--svamp-en
  Svensk ordbok
 7. fnasig

  fna`sig adj. ~t ORDLED: fnas-ig
  Svensk ordbok
 8. cyanos

  cyanos [-å´s] subst. ~en ORDLED: cyan-os-en
  Svensk ordbok
 9. svampig

  svam`pig adj. ~t ORDLED: svamp-ig
  Svensk ordbok
 10. läderhud

  lä`derhud subst. ~en ORDLED: läder--hud-en
  Svensk ordbok