1. liniment

  linimen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lini-ment-et
  Svensk ordbok
 2. hy

  hy subst. ~n
  Svensk ordbok
 3. förhyda

  förhy´da verb förhydde förhytt, pres. förhyder ORDLED: för-hyd-er SUBST.: förhydande, förhydning
  Svensk ordbok
 4. gåshud

  gå`shud subst. ~en ORDLED: gås--hud-en
  Svensk ordbok
 5. elefanthud

  elefan`thud subst. ~en ORDLED: ele-fant--hud-en
  Svensk ordbok
 6. svål

  svål subst. ~en ~ar ORDLED: svål-en
  Svensk ordbok
 7. smärtsinne

  smärt`sinne subst. ~t ORDLED: smärt--sinn-et
  Svensk ordbok
 8. bergskädda

  bergskädda [ber`j-] subst. ~n bergskäddor ORDLED: berg--skädd-an
  Svensk ordbok
 9. hårbotten

  hå`rbotten subst. hårbottnen el. ~, hårbottnar ORDLED: hår--bottn-en
  Svensk ordbok
 10. hudfärgad

  hu`dfärgad adj. hudfärgat ORDLED: hud--färg-ad
  Svensk ordbok