1. bensaldehyd

  bensaldehyd, konstgjord bittermandelolja, C 6H 5CHO.
 2. bensokinon

  bensokinon, kinon, C 6H 4O 2, ett gult kristallint och lättflyktigt ämne med stark lukt, påminnande om klorgas.
 3. epoxifärg

  epoxifärg, färg med bindemedel modifierade med glycerol och härdade genom inreagerade torkande oljor eller genom reaktion med fenoliska bindemedel.
 4. klortalonil

  klortalonil, fungicid för användning i potatis, vete och frilandsgurka.
 5. krom

  krom, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 6, kemiskt tecken Cr.
 6. nickel

  nickel, ferromagnetisk övergångsmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Ni.