1. bete

  2be`te subst. ~n betar ORDLED: bet-en
  Svensk ordbok
 2. nötväcka

  nö`tväcka subst. ~n nötväckor ORDLED: nöt--väck-an
  Svensk ordbok
 3. bila

  1bi`la verb ~de ~t ORDLED: bil-ar SUBST.: bilande, bilning (till 2)
  Svensk ordbok
 4. baddare

  badd`are subst. ~n äv. baddarn, plur. ~, best. plur. baddarna ORDLED: badd-ar-en
  Svensk ordbok
 5. rumphugga

  rum`phugga verb rumphögg rumphuggit rumphuggen rumphuggna, pres. rumphugger ORDLED: rump--hugg-er SUBST.: rumphuggande, rumphuggning
  Svensk ordbok
 6. fäktning

  fäk`tning subst. ~en ~ar ORDLED: fäkt-ning-en
  Svensk ordbok
 7. klyva

  kly`va verb klöv, kluvit äv. klyvt, kluven kluvna, pres. klyver ORDLED: klyv-er SUBST.: klyvande, klyvning
  Svensk ordbok
 8. ved

  ved subst. ~en ORDLED: ved-en
  Svensk ordbok
 9. nu

  1nu adv.
  Svensk ordbok