1. apokope

  apokope, bortfall av språkljud i slutet av ord, något som är vanligt i språkhistorien.
 2. nervsmärta

  nervsmärta, neuropatisk smärta, neurogen smärta, smärta som uppstår vid direkt skada inom perifera eller centrala nervsystemet.
 3. avverkning

  avverkning, fällning och upparbetning av träd samt därmed sammanhängande arbeten.
 4. buddhistisk arkitektur

  buddhistisk arkitektur, byggnadskonst inom den buddhistiska världen.

 5. fäktning

  fäktning, tvekamp med stöt-, hugg- eller stickvapen.
 6. lie

  lie, handredskap varmed gräs slås eller säd mejas.
 7. huggormar

  huggormar, Viperidae, familj kräldjur med ca 200 giftiga arter över hela världen, utom Australien.
 8. Kalmar domkyrka

  Kalmar domkyrka ritades av Nicodemus Tessin d.ä. och är ett av den italienskinspirerade barockens främsta monument i Sverige.
 9. Världsnaturfonden WWF

  Världsnaturfonden WWF är en internationell och ideell organisation som arbetar för naturvård.
 10. vikingaskepp

  vikingaskepp var stora fartyg som användes i Norden på vikingatiden, 800–1050 efter Kristus.