1. huggkubbe

  hugg`kubbe subst. ~n huggkubbar el. hugg`kubb ~en ~ar ORDLED: hugg--kubb-en
  Svensk ordbok
 2. lyte

  lyte, i äldre språkbruk framför allt sådana medfödda missbildningar som enligt folkliga föreställningar berodde på att modern ”försett sig” under havandeskapet.
 3. stabbe

  stabb`e subst. ~n stabbar ORDLED: stabb-en
  Svensk ordbok
 4. språka

  språ`ka verb ~de ~t ORDLED: språk-ar SUBST.: språkande
  Svensk ordbok
 5. kubb

  1kubb subst. ~en ~ar el. kubb`e ~n kubbar ORDLED: kubb-en
  Svensk ordbok