1. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

  Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, egentligen Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, samfund stiftat 1918 i samband med Lunds universitets 250-årsjubileum för att främja de humanistiska vetenskaperna, inklusive religions- och rättsvetenskap.
 2. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala

  Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, egentligen Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, samfund stiftat 1881, (kunglig stadfästelse 1896).
 3. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.

 4. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
 5. fenomenologi

  fenomenologi, läran om det som visar sig för medvetandet.
 6. new age

  new age, samlingsbenämning på en rad olika strömningar med mer eller mindre religiösa förtecken som vuxit fram under 1970–90-talen.
 7. Centerpartiet

  Centerpartiet, Centern, C, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1918, nuvarande namn sedan 1958.

 8. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 9. Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket

  Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL, Sigtuna, riksinternatskola med undervisning omfattande grundskolans högstadium och gymnasieskolan och International Baccalaureate (IB).
 10. hermeneutik

  hermeneutik är en filosofisk inriktning som handlar om tolkning och förståelse.