1. vetenskap

  vetenskap är att undersöka naturen och verkligheten inom ett visst område för att komma fram till påståenden, teorier, om hur de är beskaffade.

 2. humanist

  humanist, i renässansens Italien de som undervisade i studia humanitatis, främst retorik.
 3. Albert Camus

  Camus, Albert, född 7 november 1913, död 4 januari 1960, fransk författare, född i Algeriet, Nobelpristagare i litteratur 1957.
 4. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.
 5. queerteori

  queerteori, queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.

 6. psykologiska perspektiv

  psykologiska perspektiv, olika utgångspunkter från vilka människan kan betraktas, eftersom hon är en produkt av såväl biologiska som samhälleliga förutsättningar samtidigt som hon i viss mån står fri från dessa genom sin förmåga att förstå och reflektera över sin natur och sin belägenhet.
 7. Abraham Harold Maslow

  Maslow, Abraham Harold, 1908–70, amerikansk psykolog, professor vid Brandeis University i New York 1951–69, känd för sin teori om motivation och personlighet.
 8. naturkunskap

  naturkunskap, skolämne i gymnasieskolan sedan 1966.
 9. litteraturvetenskap

  litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

 10. Harry Martinson

  Martinson, Harry, född 6 maj 1904, död 11 februari 1978, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1949, Nobelpristagare i litteratur 1974 tillsammans med Eyvind Johnson.