1. klinisk psykologi

  klinisk psykologi, den del av psykologin som behandlar psykiska störningars orsaker och behandling.
 2. Jean Calvin

  Calvin (egentligen Cauvin), Jean, född 10 juli 1509, död 27 maj 1564, fransk-schweizisk reformator, född i Picardie, död i Genève.
 3. tolerans

  tolerans, i filosofiska sammanhang: accepterandet av andras rätt att anta och försvara åsikter som står i strid med ens egna, särskilt i de fall då grunden är svag eller saknas för ett avgörande av vilken åsikt som är den rätta.
 4. Rafael

  Rafael, egentligen Raffaello Sanzio eller Santi, född 26 eller 28 mars 1483, död 6 april 1520, italiensk målare och arkitekt, den jämte Michelangelo, Leonardo och Tizian mest stilbildande av högrenässansens konstnärer.
 5. Carl XVI Gustaf

  Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus), född 30 april 1946, svensk kung sedan 1973, son till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla; jämför släktartikel Bernadotte.

 6. Michel de Montaigne

  Montaigne, Michel de, född 28 februari 1533 (gamla stilen), död 23 september 1592 (nya stilen), fransk författare och filosof.
 7. historism

  historism, ibland även benämnt historicism, en form av humanistiskt tänkande som hävdar att verkligheten är historiskt betingad och att en företeelse i en tid endast kan förstås genom ett studium av dess utveckling.
 8. litteraturteori

  litteraturteori, benämning på sådana föreställningar om ordkonst som lägger grunden för ett vetenskapligt studium av litteratur.
 9. Auguste Comte

  Comte, Auguste, född 19 januari 1798, död 5 september 1857, fransk samhällsfilosof, ofta betraktad som grundare av positivismen och sociologin.
 10. Tage Danielsson

  Danielsson, Tage, född 5 februari 1928, död 13 oktober 1985, underhållare, filmregissör och författare.