1. Torsten Fogelqvist

  Fogelqvist, Torsten, 1880–1941, författare och publicist.
 2. Stockholms stadsbibliotek

  Stockholms stadsbibliotek grundades 1923 genom sammanslagning av några privata lånebibliotek och ett antal församlingsbibliotek.
 3. Olli Jalonen

  Jalonen, Olli, född 1954, finsk författare.
 4. Per Rydén

  Rydén, Per, född 1937, litteraturforskare, professor i Lund 1993–2002.
 5. Ian McEwan

  McEwan, Ian, född 21 juni 1948, brittisk författare.
 6. psykoanalys

  psykoanalys, dels en behandlingsmetod, dels en teori om omedvetna psykiska processer.
 7. fakultet

  fakultet, historiskt och i allmänt språkbruk en avdelning av närbesläktade ämnen vid ett universitet eller den lärargrupp (professorsgrupp) som ansvarar för dessa ämnen.
 8. religionsvetenskap

  religionsvetenskap, det vetenskapliga studiet av religion i historia och samtid.
 9. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 10. Malaysia

  Malaysia, stat i Sydöstasien.