1. församlingsföreståndare

  församlingsföreståndare, i de svenska frikyrkosamfunden den person, i allmänhet en pastor, som i den lokala församlingen bär huvudansvaret för gudstjänstliv, undervisning och själavård.
 2. Statskontoret

  Statskontoret, regeringens centrala rationaliseringsorgan.

 3. fylkeskommun

  fylkeskommun (norska fylkeskommune), norsk regionkommun, motsvarande svensk landstingskommun.
 4. Natan Altman

  Altman, Natan, 1889–1970, sovjetisk konstnär, formgivare och teaterdekoratör.
 5. Lucas Cranach

  Cranach, Lucas, d.y., 1515–86, tysk målare, son till Lucas Cranach d.ä., bror till Hans Cranach.
 6. Harald Göransson

  Göransson, Harald, 1917–2004, kyrkomusiker och musikpedagog, lärare vid Musikhögskolan i Stockholm 1953–86.
 7. Floyd Gottfredson

  Gottfredson, Floyd, 1905–86, amerikansk serieskapare.
 8. fiskeövervakning

  fiskeövervakning, att kontrollera efterlevnaden av fiskebestämmelser.
 9. Aleksandr Mensjikov

  Mensjikov, Aleksandr, 1787–1869, rysk furste, militär och diplomat, sonsons son till Aleksandr Mensjikov (1673–1729).
 10. SPAR

  SPAR, Statens person- och adressregister , dataregister över totalbefolkningen med basuppgifter om namn, adress, personnummer, civilstånd, medborgarskap, inkomst m.m.