1. Danska kyrkan i Sverige

  Danska kyrkan i Sverige, evangelisk-lutherskt samfund bildat 1953 av invandrare från Danmark efter andra världskriget.
 2. byggnadsnämnd

  byggnadsnämnd, speciallagsreglerad kommunal nämnd som var obligatorisk i varje kommun enligt 1947 års byggnadslag fram till 1991 års kommunallagreform, då principen om fri nämndorganisation infördes.
 3. kommunstyrelse

  kommunstyrelse, primärkommunens styrelse sedan 1971, då det enhetliga kommunbegreppet infördes.
 4. regi

  regi är den samordning som sker av olika saker när man gör en film eller sätter upp en teaterpjäs eller operaföreställning.
 5. Peter Wallenberg

  Wallenberg, Peter, 1926–2015, industriman; jämför släktartikel Wallenberg.
 6. Jean-Claude Juncker

  Juncker, Jean-Claude, född 1954, luxemburgsk politiker (Christliche Soziale Partei, CSV), premiärminister 1995–2013, ordförande i Europeiska kommissionen sedan november 2014.
 7. flygtrafikledning

  flygtrafikledning, dels tjänst som tillhandahålls luftfarten, dels enhet (organ) som utövar sådan tjänst.
 8. kostrekommendationer

  kostrekommendationer, kostråd, råd om hur kosten bör vara sammansatt för att tillgodose näringsbehov och förebygga sjukdom.
 9. sparvhök

  sparvhök är en fågel.
 10. Svenska Filminstitutet

  Svenska Filminstitutet eller SFI är en organisation som har huvudansvaret för den film som görs i Sverige.