1. Sverigeförhandlingen

  Sverigeförhandlingen, en av regeringen initierad statlig förhandling med uppdrag att föreslå ett färdigförhandlat paket för höghastighetsjärnväg, regionala infrastrukturprojekt i storstadsregionerna samt ökat bostadsbyggande. 

 2. Franco Zeffirelli

  Zeffirelli, Franco, 1923–2019, italiensk film- och operaregissör.

 3. Port-Royal-grammatiken

  Port-Royal-grammatiken, vedertagen benämning på Grammaire générale et raisonnée (’Allmän och resonerande grammatik’), som 1660 utgavs av Antoine Arnauld och Claude Lancelot, verksamma vid klostret Port-Royal i Paris och dess skola.
 4. Kleon

  Kleon, död 422 f.Kr., athensk politiker.
 5. skjutsväsen

  skjutsväsen, den till 1933 statligt organiserade befordringen av resande och visst gods, bl.a. ostron, hummer och fågel, längs huvudvägarna.
 6. psykiatrisk vård

  psykiatrisk vård, vård av patienter med psykiska störningar.

 7. François Fillon

  Fillon, François, född 1954, fransk politiker (konservativ), premiärminister 2007–12.

 8. folkhälsa

  folkhälsa, det allmänna hälsotillståndet i en befolkning.
 9. återvinning

  återvinning, återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.

 10. J. Edgar Hoover

  Hoover, John Edgar, 1895–1972, amerikansk ämbetsman, chef för Federal Bureau of Investigation (FBI) från 1924.