1. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 2. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 3. biståndspolitik

  biståndspolitik, en del av ett lands utrikespolitik som innebär överföring av resurser till fattiga länder på förmånliga villkor med syftet att bidra till utveckling.
 4. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 5. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 6. NATO

  NATO, North Atlantic Treaty Organisation, Atlantpaktens organisation.