1. hygrograf

  hygrograf, instrument som registrerar luftfuktighet.
 2. hygrograf

  hygrogra´f subst. ~en ~er ORDLED: hygro-graf-en
  Svensk ordbok
 3. termohygrograf

  termohygrograf, instrument bestående av en termograf och en hygrograf för registrering av lufttemperatur respektive luftfuktighet.
 4. luftfuktighetsmätare

  luftfuktighetsmätare, hygrometer, instrument för bestämning av luftens fuktighet.
 5. instrumentbur

  instrumentbur, termometerbur, väderbur, konstruktion vid väderstationer som skyddar meteorologiska instrument mot strålning och nederbörd.
 6. hygrometer

  hygrome´ter subst. ~n hygrometrar ORDLED: hygro-metr-ar
  Svensk ordbok
 7. hygroskopisk

  hygroskopisk [-skå´p-] adj. ~t ORDLED: hygro-skop-isk
  Svensk ordbok