1. Deccasystemet

  Deccasystemet, Decca Navigator System, radionavigeringssystem för kustnära sjö- och flygnavigering.
 2. hyperbelnavigering

  hyperbelnavigering, benämning på navigeringsmetoder som utnyttjar hyperbelns egenskap att representera konstant avståndsskillnad till två punkter i planet.
 3. hyparskal

  hyparskal, inom byggtekniken en skalkonstruktion vars medelyta är en hyperbolisk paraboloid.
 4. radio

  radio, transmission av signaler, vanligen genom etern, med hjälp av elektromagnetiska vågor, antingen från en sändare till många mottagare, rundradio, mellan två stationer med både sändare och mottagare, kommunikationsradio eller mobiltelefoni, eller från en plats med sändare till en annan med mottagare, radiolänk.