1. hype

  hype, benämning på manipulerande marknadsföring/PR, se hajp.
 2. Salamat Ali Dabir

  Dabir, Salamat Ali, Salāmat ˙Alī Dabīr , 1803–75, indisk diktare som skrev på urdu.
 3. hajp

  hajp, benämning på manipulerande marknadsföring/PR, företrädesvis använd vid lanseringar inom branscherna musik, film och underhållning.
 4. hyperbel

  hyper´bel subst. ~n hyperbler ORDLED: hyperbl-er
  Svensk ordbok
 5. anabol

  anabol [-bå´l] adj. ~t ORDLED: ana-bol
  Svensk ordbok
 6. litotes

  litotes [li´-, -tå´- el. -tåt´-] subst. ~en ~er ORDLED: lito-tes-en
  Svensk ordbok