1. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.
 2. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 3. figur

  figur, i klassisk stil- och retoriklära term för skilda grepp i syfte att öka talets eller textens verkan: anafor, hyperbol, litotes m.fl.
 4. hyperbol

  hyperbol [-bå´l] subst. ~en ~er ORDLED: hyper-bol-en
  Svensk ordbok
 5. hyperbel

  hyperbel, plan öppen kurva som består av två åtskilda delkurvor.
 6. litotes

  litotes är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man underdriver och förstärker något genom att försvaga det.
 7. hyperbolisk

  hyperbolisk, innebärande en hyperbol.
 8. stilfigur

  stilfigur är ett speciellt sätt att uttrycka sig som man använder för att öka effekten av det man säger eller skriver.

 9. cosinus hyperbolicus

  cosinus hyperbolicus, matematisk funktion, se hyperboliska funktioner.
 10. cotangens hyperbolicus

  cotangens hyperbolicus, matematisk funktion, se hyperboliska funktioner.