1. hypotes

  hypotes, antagande, förutsättning.
 2. stoicism

  stoicism, i filosofihistorien en åsiktsriktning inom grekisk och romersk filosofi.
 3. aforism

  aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats.
 4. in vivo

  in vivo, term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller iakttagelser är gjorda på levande organismer.
 5. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.

 6. induktion

  induktion, inom logik, matematik, vetenskapsteori m.fl. områden slutledning i vilken man sluter sig till ett generellt samband från ett antal enskilda fall.
 7. polisen

  polisen, Polisen, polisväsen, benämning på såväl polisorganen som de där anställda befattningshavarna.

 8. Tycho Brahe

  Brahe, Tycho (Tyge), född 14 december 1546, död 24 oktober 1601, dansk astronom; jämför släktartikel Brahe.
 9. fonetik

  fonetik, en vetenskap som utgör en del av det språkvetenskapliga studiet av människans tal.
 10. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.