1. Carl Wilhelm Scheele

  Scheele, Carl Wilhelm, född 9 eller 19 december 1742, död 21 maj 1786, kemist, från 1775 apotekare i Köping.
 2. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 3. Jane Austen

  Austen, Jane, född 16 december 1775, död 18 juli 1817, brittisk författare, en av den engelskspråkiga litteraturens klassiker.
 4. kapprustning

  kapprustning, växelvis ökning av den militära kapaciteten mellan två eller flera parter.
 5. Esarpsmålet

  Esarpsmålet är ett mycket uppmärksammat rättsfall.
 6. observation

  observation, iakttagelse, registrering av ett intryck, vetenskaplig metod för insamling av data för att fastställa fakta och förhållanden.
 7. Grimms lag

  Grimms lag, en s.k. ljudlag, preciserad av Jacob Grimm i hans ”Deutsche Grammatik” (2:a upplagan 1822).
 8. patologi

  patologi, sjukdomslära, läran om sjukdomarnas orsak och utveckling, framför allt med utgångspunkt från förändringar i byggnaden av celler, vävnader och organ.
 9. druid

  druid, ”präst” hos de forntida kelterna.
 10. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.