1. blogg

  blogg, personlig och öppen dagbok eller logg på webben.

 2. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 3. motiv

  motiv, grundtanke, bärande idé i en konstnärlig framställning, med något skiftande definition i olika konstarter.
 4. iakttagare

  i`akttagare subst. ~n äv. iakttagarn, plur. ~, best. plur. iakttagarna ORDLED: i-akt--tag-ar-en
  Svensk ordbok
 5. iakttagelse

  i`akttagelse subst. ~n ~r ORDLED: i-akt--tag-els-en
  Svensk ordbok
 6. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 7. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 8. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk kommendör och upptäcktsresande.

 9. självet

  självet, de medvetna uppfattningar, värderingar, föreställningar och minnen som bildar en kunskap som gäller den egna personen.
 10. habituering

  habituering, inlärningsfenomen som innebär att en regelbundet förekommande eller upprepad stimulering så småningom inte längre uppmärksammas.