1. lamarckism

  lamarckism, evolutionslära utgående från en förvanskad bild av Lamarcks iakttagelser och idéer.
 2. in vitro

  in vitro, term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller iakttagelser är gjorda i reaktionskärl, provrör, odlingsskål e.d., dvs. i en konstgjord miljö och inte i en levande kropp ( in vivo).
 3. buddhistisk filosofi

  buddhistisk filosofi, filosofi som utgår från en buddhistisk världsbild.
 4. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 5. bevis

  bevis, grund för visshet om något.
 6. Gustaf Philip Creutz

  Creutz, Gustaf Philip, född i maj 1731, död 30 oktober 1785, greve, poet och diplomat; jämför släktartikel Creutz.
 7. atomlära

  atomlära, atomism , ursprungligen uppfattningen att materien ytterst består av små odelbara partiklar, atomer, och att alla naturens förlopp kan förklaras genom dessa atomers rörelse och kombinationer.

 8. Jan van Eyck

  van Eyck, Jan, född ca 1390, död 1441, flamländsk målare.
 9. kinesisk medicin

  kinesisk medicin. Liksom i många andra kulturer växte läkekonsten i Kina fram ur de magiska riter som i läkande syfte utfördes av medicinmännen, schamanerna.
 10. normalfördelning

  normalfördelning, Gaussfördelning, kontinuerlig sannolikhetsfördelning.