1. Victor Hugo

  Hugo, Victor, född 26 februari 1802, död 22 maj 1885, fransk författare.
 2. buddhistisk filosofi

  buddhistisk filosofi, filosofi som utgår från en buddhistisk världsbild.
 3. livet efter detta

  livet efter detta, den existens i en annan tillvaro som av många anses utgöra en fortsättning av jordelivet.
 4. Grimms lag

  Grimms lag, en s.k. ljudlag, preciserad av Jacob Grimm i hans ”Deutsche Grammatik” (2:a upplagan 1822).
 5. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 6. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 7. forskningsresor

  forskningsresor utförs väsentligen i syfte att systematiskt insamla kunskap.
 8. Blåkulla

  Blåkulla, Blåkullen, det i svensk, finlandssvensk och norsk folktro gängse namnet på det ställe dit häxorna far – vanligtvis vid påsk – för att begå häxsabbaten.
 9. in vitro

  in vitro, term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller iakttagelser är gjorda i reaktionskärl, provrör, odlingsskål e.d., dvs. i en konstgjord miljö och inte i en levande kropp ( in vivo).
 10. självet

  självet, de medvetna uppfattningar, värderingar, föreställningar och minnen som bildar en kunskap som gäller den egna personen.