1. rödförskjutning

  rö`dförskjutning subst. ~en ORDLED: röd--för-skjut-ning-en
  Svensk ordbok
 2. observatorium

  observatorium [-o`r- äv. -o´r-] subst. observatoriet observatorier ORDLED: ob-serv-at-ori-et
  Svensk ordbok
 3. formalisera

  formalise´ra verb ~de ~t ORDLED: form-al-is-er-ar SUBST.: formaliserande, formalisering
  Svensk ordbok
 4. bondepraktika

  bon`depraktika subst. ~n bondepraktikor ORDLED: bonde--prakt-ik-an
  Svensk ordbok
 5. autopsi

  autopsi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: aut-ops-in
  Svensk ordbok
 6. hypotes

  hypote´s subst. ~en ~er ORDLED: hypo-tes-en
  Svensk ordbok
 7. deduktiv

  deduktiv [-i´v el. de´-] adj. ~t ORDLED: de-dukt-iv
  Svensk ordbok
 8. fota

  fo`ta verb ~de ~t ORDLED: fot-ar SUBST.: fotande, fotning (till 2)
  Svensk ordbok
 9. jaså

  jaså [jas´å, jas`å el. jaså´] interj. ORDLED: ja--så
  Svensk ordbok
 10. auspicier

  auspi´cier subst., plur. ORDLED: auspici-er
  Svensk ordbok