1. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 2. visselblåsare

  visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.

 3. elektrakomplex

  elektrakomplex (efter Elektra i den grekiska mytologin), term som C.G. Jung 1913 ville införa i psykoanalysen som benämning på den kvinnliga motsvarigheten till oidipuskomplexet.
 4. Arthur Schopenhauer

  Schopenhauer, Arthur, född 22 februari 1788, död 21 september 1860, tysk filosof.
 5. fonetik

  fonetik, en vetenskap som utgör en del av det språkvetenskapliga studiet av människans tal.
 6. Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen, benämning på de lösesummor som Sverige enligt frederna med Danmark 1570 och 1613 skulle betala för att återfå rikets enda hamnstad och främsta befästning vid Västerhavet.

 7. Thomas Robert Malthus

  Malthus, Thomas Robert, född 14 eller 17 februari 1766, död 23 december 1834, brittisk nationalekonom, professor i historia och politisk ekonomi vid College of East India Company, Hertfordshire, från 1805, prästvigd 1797.
 8. bevis

  bevis, grund för visshet om något.
 9. Carl Wilhelm Scheele

  Scheele, Carl Wilhelm, född 9 eller 19 december 1742, död 21 maj 1786, kemist, från 1775 apotekare i Köping.
 10. Victor Hugo

  Hugo, Victor, född 26 februari 1802, död 22 maj 1885, fransk författare.