1. studium

  stu´dium subst. studiet studier ORDLED: studi-et
  Svensk ordbok
 2. observans

  observans [-an´s el. -aŋ´s] subst. ~en ORDLED: ob-serv-ans-en
  Svensk ordbok
 3. destillera

  destille´ra verb ~de ~t ORDLED: de-still-er-ar SUBST.: destillerande, destillering; destillation
  Svensk ordbok
 4. inordna

  in`ordna verb ~de ~t ORDLED: in--ordn-ar SUBST.: inordnande, inordning
  Svensk ordbok
 5. induktion

  induktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-dukt-ion-en
  Svensk ordbok
 6. hindra

  hin`dra verb ~de ~t ORDLED: hindr-ar SUBST.: hindrande
  Svensk ordbok
 7. samling

  sam`ling subst. ~en ~ar ORDLED: saml-ing-en
  Svensk ordbok
 8. hänga

  häng`a verb hängde hängt, pres. hänger ORDLED: häng-er SUBST.: hängande (till 2,3 och 5), hängning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok