1. sädesärla

  sädesärla, Motacilla alba, art i fågelfamiljen ärlor och piplärkor.
 2. atomlära

  atomlära, atomism , ursprungligen uppfattningen att materien ytterst består av små odelbara partiklar, atomer, och att alla naturens förlopp kan förklaras genom dessa atomers rörelse och kombinationer.

 3. C.G. Jung

  Jung, Carl Gustav, född 26 juli 1875, död 6 juni 1961, schweizisk psykiater, psykolog och författare, grundare av den analytiska psykologin.
 4. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 5. polisen

  polisen, Polisen, polisväsen, benämning på såväl polisorganen som de där anställda befattningshavarna.

 6. aforism

  aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats.
 7. Paris, 1800-talets huvudstad

  Paris, 1800-talets huvudstad, Passagearbetet, Das Passagen-Werk, ett av den tyske filosofen och litteraturhistorikern Walter Benjamins mest betydande verk.

 8. klimatteori

  klimatteori, lära om klimatets inverkan på samhällslivet.
 9. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.
 10. Friedrich Engels

  Engels, Friedrich, född 28 november 1820, död 5 augusti 1895, tysk socialist, Marx medarbetare.