1. motiv

  motiv, grundtanke, bärande idé i en konstnärlig framställning, med något skiftande definition i olika konstarter.
 2. plattektonik

  plattektonik (avstavas platt-tektonik) beskriver hur stora plattor i jordskorpan, ofta hela kontinenter, rör sig långsamt i förhållande till varandra.

 3. zenbuddhism

  zenbuddhism, zen, japansk buddhistisk skola med rötter hos den indiske mahayanamunken Bodhidharma (senare hälften av 400-talet eller början av 500-talet) och en till Kina införd speciell meditationsteknik, chan (japanska zen).
 4. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 5. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 6. buddhistisk filosofi

  buddhistisk filosofi, filosofi som utgår från en buddhistisk världsbild.
 7. stoicism

  stoicism, i filosofihistorien en åsiktsriktning inom grekisk och romersk filosofi.
 8. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 9. coping

  coping, term inom psykologisk stressforskning, introducerad av R.S. Lazarus, för olika strategier att hantera påfrestningar och krav.
 10. Jane Austen

  Austen, Jane, född 16 december 1775, död 18 juli 1817, brittisk författare, en av den engelskspråkiga litteraturens klassiker.