1. lamarckism

  lamarckism, evolutionslära utgående från en förvanskad bild av Lamarcks iakttagelser och idéer.
 2. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk upptäcktsresande.

 3. Jane Austen

  Austen, Jane, född 16 december 1775, död 18 juli 1817, brittisk författare, en av den engelskspråkiga litteraturens klassiker.
 4. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 5. dömande makten

  dömande makten, benämning på den del av statsmakten som juridiskt tolkar och tillämpar lagen.
 6. Peter Handke

  Handke, Peter, född 6 december 1942, österrikisk författare, Nobelpristagare i litteratur 2019.

 7. observation

  observation, iakttagelse, registrering av ett intryck, vetenskaplig metod för insamling av data för att fastställa fakta och förhållanden.
 8. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 9. världsbild

  världsbild kallar man den syn på världen som människan under skilda tider har haft.
 10. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.