1. polisen

  polisen, Polisen, polisväsen, benämning på såväl polisorganen som de där anställda befattningshavarna.

 2. atomlära

  atomlära, atomism , ursprungligen uppfattningen att materien ytterst består av små odelbara partiklar, atomer, och att alla naturens förlopp kan förklaras genom dessa atomers rörelse och kombinationer.

 3. C.G. Jung

  Jung, Carl Gustav, född 26 juli 1875, död 6 juni 1961, schweizisk psykiater, psykolog och författare, grundare av den analytiska psykologin.
 4. klimatteori

  klimatteori, lära om klimatets inverkan på samhällslivet.
 5. Victor Hugo

  Hugo, Victor, född 26 februari 1802, död 22 maj 1885, fransk författare.
 6. Paris, 1800-talets huvudstad

  Paris, 1800-talets huvudstad, Passagearbetet, Das Passagen-Werk, ett av den tyske filosofen och litteraturhistorikern Walter Benjamins mest betydande verk.

 7. aforism

  aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats.
 8. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.
 9. Friedrich Engels

  Engels, Friedrich, född 28 november 1820, död 5 augusti 1895, tysk socialist, Marx medarbetare.
 10. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.