1. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 2. Moseböckerna

  Moseböckerna, Pentateuken (’femrullen’), även kallade Mose lag, fem böcker i Gamla Testamentet, av traditionen tillskrivna Mose.
 3. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 4. Jane Austen

  Austen, Jane, född 16 december 1775, död 18 juli 1817, brittisk författare, en av den engelskspråkiga litteraturens klassiker.
 5. blogg

  blogg, personlig och öppen dagbok eller logg på webben.
 6. tjugondag Knut

  tjugondag Knut, 13 januari, dag som i Sverige, Finland och på sina håll i Norge räknas som julens sista dag.

 7. Tycho Brahe

  Brahe, Tycho (Tyge), född 14 december 1546, död 24 oktober 1601, dansk astronom; jämför släktartikel Brahe.
 8. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

 9. stoicism

  stoicism, i filosofihistorien en åsiktsriktning inom grekisk och romersk filosofi.
 10. coping

  coping, term inom psykologisk stressforskning, introducerad av R.S. Lazarus, för olika strategier att hantera påfrestningar och krav.