1. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 2. C.G. Jung

  Jung, Carl Gustav, född 26 juli 1875, död 6 juni 1961, schweizisk psykiater, psykolog och författare, grundare av den analytiska psykologin.
 3. Thomas Robert Malthus

  Malthus, Thomas Robert, född 14 eller 17 februari 1766, död 23 december 1834, brittisk nationalekonom, professor i historia och politisk ekonomi vid College of East India Company, Hertfordshire, från 1805, prästvigd 1797.
 4. aforism

  aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats.
 5. Carl Wilhelm Scheele

  Scheele, Carl Wilhelm, född 9 eller 19 december 1742, död 21 maj 1786, kemist, från 1775 apotekare i Köping.
 6. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 7. medicin

  medicin, benämning på hela läkekonsten och därtill hörande forskning.
 8. normalfördelning

  normalfördelning, Gaussfördelning, kontinuerlig sannolikhetsfördelning.
 9. patologi

  patologi, sjukdomslära, läran om sjukdomarnas orsak och utveckling, framför allt med utgångspunkt från förändringar i byggnaden av celler, vävnader och organ.
 10. V S Naipaul

  Naipaul, Sir Vidiadhar Surajprasad, född 17 augusti 1932, död 11 augusti 2018, brittisk författare av indisk härkomst, uppvuxen på Trinidad, Nobelpristagare i litteratur 2001.