1. patologi

  patologi, sjukdomslära, läran om sjukdomarnas orsak och utveckling, framför allt med utgångspunkt från förändringar i byggnaden av celler, vävnader och organ.
 2. V S Naipaul

  Naipaul, Sir Vidiadhar Surajprasad, född 17 augusti 1932, död 11 augusti 2018, brittisk författare av indisk härkomst, uppvuxen på Trinidad, Nobelpristagare i litteratur 2001.

 3. medicin

  medicin, benämning på hela läkekonsten och därtill hörande forskning.
 4. livet efter detta

  livet efter detta, den existens i en annan tillvaro som av många anses utgöra en fortsättning av jordelivet.
 5. händelsehorisont

  händelsehorisont, begrepp inom teoretisk astrofysik: den skenbara yta kring ett svart hål som avgränsar det område kring hålet som inte kan ses utifrån.
 6. Paris, 1800-talets huvudstad

  Paris, 1800-talets huvudstad, Passagearbetet, Das Passagen-Werk, ett av den tyske filosofen och litteraturhistorikern Walter Benjamins mest betydande verk.

 7. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.
 8. Peter Handke

  Handke, Peter, född 6 december 1942, österrikisk författare, Nobelpristagare i litteratur 2019.

 9. evidens

  evidens, i allmän och filosofisk bemärkelse visshet eller det som ger visshet.
 10. honungsbi

  honungsbi, vanligt honungsbi, tambi, Apis mellifera, art i familjen sociala bin.