1. ad notam

  ad notam, använt i uttrycket ta något ad notam, ta något (skrivet eller sagt) till efterrättelse, lägga något på minnet.
 2. Arnald från Villanova

  Arnald från Villanova, 1235–1313, spansk läkare, lärare vid läkarskolan i Montpellier.
 3. in vitro

  in vitro, term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller iakttagelser är gjorda i reaktionskärl, provrör, odlingsskål e.d., dvs. i en konstgjord miljö och inte i en levande kropp ( in vivo).
 4. Beagle

  Beagle, brittiskt sjömätningsfartyg, som användes under en expedition på södra halvklotet åren 1831–36.
 5. mentalism

  mentalism, inom språkfilosofin en ståndpunkt som vänder sig mot tanken att språkets natur och de språkliga företeelsernas mening och funktion kan förstås och klarläggas uteslutande genom yttre, intersubjektivt åtkomliga iakttagelser (jämför intersubjektivitet).
 6. Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci (egentligen Lionardo da Vinci), född troligen 15 april 1452 i Anchiano vid Vinci i Toscana, död 2 maj 1519 i Amboise i Frankrike, italiensk konstnär, arkitekt, uppfinnare och naturforskare, genom sin mångsidighet en av konst- och vetenskapshistoriens största gestalter.

 7. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 8. survey

  survey, inom arkeologin ungefär detsamma som fornminnesinventering.
 9. Thomas Sydenham

  Sydenham, Thomas, 1624–89, engelsk läkare kallad ”Englands Hippokrates”.
 10. Eleman-effekten

  Eleman-effekten, den av geofysikern Folke Eleman (1922–1989) gjorda iakttagelsen att skillnaden mellan det jordmagnetiska fältets långtidsvariation vid två närbelägna observationspunkter kan vara skenbar och bero på lokal magnetisk störning (t.ex. orsakad av järnmalm) vid endera observationspunkten.