1. friskytt

  friskytt, i folktron benämning på den som skaffat sig en övernaturlig förmåga att med sin bössa alltid träffa det villebråd han önskade, liksom att tvinga det inom skotthåll.
 2. Anuruddha

  Anuruddha, buddhistisk munk, kusin till buddhan Shakyamuni och en av hans närmaste lärjungar.
 3. Arnold Adolph Berthold

  Berthold, Arnold Adolph, 1803–61, tysk läkare, professor i Göttingen.
 4. Anne Poirier

  Poirier, Anne, född 1942, och Patrick, född 1942, franska konstnärer (makar).
 5. Jacob Jonas Björnståhl

  Björnståhl, Jacob Jonas, 1731–79, orientalist och reseskildrare.
 6. William Gerhardie

  Gerhardie, William, 1895–1977, brittisk författare.
 7. Charles Bonnet

  Bonnet, Charles, 1720–93, schweizisk naturvetenskapsman, till yrket advokat.
 8. Annibale Caro

  Caro, Annibale, 1507–66, italiensk diktare.
 9. Magnans syndrom

  Magnans syndrom , de för kokainpsykos typiska hallucinationerna av att ha djur (”kokaindjur”) som krälar på eller under huden.
 10. Sven Hof

  Hof, Sven, 1703–86, språkforskare, lärare och rektor vid Skara gymnasium 1742–57, professors namn 1757.