1. Muhammad ibn Ahmad al-Maqdisi

  al-Maqdisi, Muhammad ibn Ahmad, Muḥammad ibn Aḥmad al-Maqdisī, ca 946–ca 1000, arabisk upptäcktsresande och geograf.
 2. Clas Bjerkander

  Bjerkander, Clas, 1735–95, naturforskare, prost i Grevbäck i Västergötland.
 3. Matthew Maury

  Maury, Matthew, 1806–73, amerikansk oceanograf.
 4. blogg

  blogg, personlig och öppen dagbok eller logg på webben.
 5. elektrakomplex

  elektrakomplex (efter Elektra i den grekiska mytologin), term som C.G. Jung 1913 ville införa i psykoanalysen som benämning på den kvinnliga motsvarigheten till oidipuskomplexet.
 6. Johann Gottfried Seume

  Seume, Johann Gottfried, 1763–1810, tysk författare.
 7. Gustaf-Otto Adelborg

  Adelborg, Gustaf-Otto, 1883–1965, essäist och memoarförfattare; jämför släktartikel Adelborg.
 8. omedelbarhetsprincipen

  omedelbarhetsprincipen, processuell grundsats som innebär att rätten då den avgör ett mål endast får beakta sådant material som antingen förebringats under huvudförhandlingen eller som man kunnat sluta sig till från sådant som förekommit där.
 9. kriteriemotiv

  kriteriemotiv har till uppgift att intyga en folktraditions realitet.
 10. Alexander L du Toit

  Toit, Alexander Logie du, 1878–1948, sydafrikansk geolog, verksam bl.a. vid Godahoppsuddens geologiska kommission 1903–20 och vid De Beers Consolidated Mines Ltd. 1927–41.