1. al-Masudi

  al-Masudi ( Abū l-Ḥasan ˙Alī al-Mas˙ūdī), död 956, arabisk resenär och författare av irakiskt ursprung.
 2. Nikolaj Przjevalskij

  Przjevalskij, Nikolaj, 1839–88, rysk militär och asienresenär.
 3. Pier Vittorio Tondelli

  Tondelli, Pier Vittorio, 1955–91, italiensk författare.
 4. skvallerspegel

  skvallerspegel, reflexionsspegel , spegel med ett eller vanligen två snedställda glas, anbringad på utsidan av en fönsterbåge på sätt som låter gatulivet iakttagas inifrån.
 5. Svenska försäkringsförmedlares förening

  Svenska försäkringsförmedlares förening, förening vilken har till ändamål bl.a. att med iakttagande av god försäkringsförmedlingssed verka för fri konkurrens inom försäkringsmarknaden samt att upprätthålla en yrkesskicklig kår av försäkringsförmedlare.
 6. Finn Gerdes

  Gerdes, Finn, 1914–95, dansk författare och bildkonstnär, från 1966 bosatt i Bonn och Bryssel.
 7. Augustus Volney Waller

  Waller, Augustus Volney, 1816–70, brittisk läkare och fysiolog, verksam bl.a. i Brygge och Genève.
 8. Zofia Nałkowska

  Nałkowska, Zofia, 1884–1954, polsk författare.
 9. metakontrast

  metakontrast, ”baklänges-maskering” vid varseblivning av två på varandra följande stimuli.
 10. självförsörjningsprincipen

  självförsörjningsprincipen, en vid tillämpningen av socialtjänstlagen (2001:453) iakttagen grundsats som innebär att en arbetsför person i regel nekas ekonomiskt bistånd (jämför försörjningsstöd), om han vägrar att stå till arbetsmarknadens förfogande.