1. Mauron

  Mauron, Charles, 1899–1966, fransk författare och psykoanalytiker.
 2. Jan Olof Olsson

  Olsson, Jan Olof, signaturen Jolo, född 30 mars 1920, död 30 april 1974, journalist och författare.
 3. händelsehorisont

  händelsehorisont, begrepp inom teoretisk astrofysik: den skenbara yta kring ett svart hål som avgränsar det område kring hålet som inte kan ses utifrån.
 4. Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen, benämning på de lösesummor som Sverige enligt frederna med Danmark 1570 och 1613 skulle betala för att återfå rikets enda hamnstad och främsta befästning vid Västerhavet.

 5. René Joachim Henri Dutrochet

  Dutrochet, René Joachim Henri, 1776–1847, fransk embryolog och växtfysiolog.
 6. Hal Hartley

  Hartley, Hal, född 1959, amerikansk filmregissör.
 7. V S Pritchett

  Pritchett, Sir Victor Sawdon, 1900–97, brittisk författare.
 8. Megasthenes

  Megasthenes (grekiska Megasthenēs), grekisk diplomat, verksam under decennierna runt 300 f.Kr.
 9. David Thompson

  Thompson, David, 1770–1857, brittisk pälshandlare och geograf, den förste som utforskade Columbiafloden från källorna till havet (1811).
 10. Alfred Brehm

  Brehm, Alfred, 1829–84, tysk zoolog och forskningsresande, chef för zoologiska trädgården i Hamburg 1863–66 och för Berlins akvarium 1867–73.