1. John Bowlby

  Bowlby, John, 1907–90, brittisk psykiater, som i sin forskning uppmärksammade betydelsen av separationer tidigt i barndomen.
 2. självet

  självet, de medvetna uppfattningar, värderingar, föreställningar och minnen som bildar en kunskap som gäller den egna personen.
 3. Bengt Hesselman

  Hesselman, Bengt, 1875–1952, språkforskare, professor i nordiska språk i Göteborg 1914–19, i Uppsala 1919–40, ledamot av Svenska Akademien från 1935, bror till Henrik Hesselman.
 4. Salomo Ibn Verga

  Ibn Verga, Salomo, slutet av 1400-talet och början av 1500-talet, spansk-judisk historieskrivare.
 5. John Woodward

  Woodward, John, 1665–1728, engelsk naturforskare, professor i medicin vid Gresham College i London från 1692.
 6. form

  form, i musikaliska sammanhang det sammanlagda resultatet av musikens sammanhållande och konstruktiva krafter.
 7. Francis Leopold McClintock

  McClintock, Sir Francis Leopold, 1819–1907, brittisk sjöofficer och arktisresenär. M. deltog vid flera tillfällen i sökandet efter den år 1846 i Arktis försvunna Franklinexpeditionen (se John Franklin).
 8. filantropism

  filantropism, pedagogisk riktning i upplysningstidens anda som på 1770-talet uppstod vid Philantropinum, en uppfostringsanstalt i Dessau, Tyskland.
 9. Pehr Tham

  Tham, Pehr, 1737–1820, hovintendent, fornforskare; jämför släktartikel Tham.
 10. Aaron T Beck

  Beck, Aaron Temking, född 1921, amerikansk psykolog och psykoterapeut, professor emeritus vid University of Pennsylvania, en av grundarna av kognitiv terapi.