1. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 2. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 3. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 4. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 5. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 6. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 7. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 8. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.
 9. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.

 10. kolonialism

  kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium.