1. didaktik

  didaktik, läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.
 2. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 3. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 4. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 5. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 6. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 7. stoa

  stoa, i grekisk arkitektur en fristående portik med en eller flera kolonnrader, öppen åt alla håll eller försedd med en rad av rum, ibland även med två våningar.
 8. gul näckros

  gul näckros, åkanna, Nuphar lutea, art i familjen näckrosväxter.
 9. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 10. darrgräs

  darrgräs, Briza media , art i växtfamiljen gräs.