1. Charles-Louis de Secondat Montesquieu

  Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, född 18 januari 1689, död 10 februari 1755, fransk författare och politisk filosof, slottsherre och hög domare i Bordeaux.
 2. hund

  hund, Canis lupus familiaris, underart i familjen hunddjur, ibland sedd som en egen art, Canis familiaris.
 3. Mesopotamien

  Mesopotamien, traditionell benämning på landet mellan floderna Eufrat och Tigris, delvis även områdena öster och väster därom.

 4. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 5. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 6. stoa

  stoa, i grekisk arkitektur en fristående portik med en eller flera kolonnrader, öppen åt alla håll eller försedd med en rad av rum, ibland även med två våningar.
 7. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 8. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 9. basilika

  basilika, hallbyggnad.
 10. havtorn

  havtorn, finnbär, Hippophaë rhamnoides, art i familjen havtornsväxter.