1. gas

  gas är ett ämne vars molekyler inte alls hänger samman.

 2. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 3. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.

 4. feminism

  feminism är en övergripande teori (förklaringsmodell) och en politisk rörelse.
 5. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 6. Golfströmmen

  Golfströmmen, mäktig, varm havsström längs den nordamerikanska östkusten.
 7. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 8. rabbin

  rabbin, titel på judisk församlingsanställd med uppgift att vara halakha-expert, rättskipare och förkunnare, ibland även ledare för en religiös skola (yeshiva).

 9. hajar

  hajar, Selachimorpha, överordning broskfiskar som omfattar ca 350 arter fördelade på åtta ordningar.

 10. välfärd

  välfärd är ett ord för hur bra människor har det.